Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΔΑ

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 50% ΕΩΣ 70%

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ 2410413161  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9.00-21.00

Όροι Χρήσης

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό μας τόπο ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από τις ιστοσελίδες μας, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του 4guys-sport.gr και προστατεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τις εξουσίες του δικαιούχου κατά τα άρθρα 3 και 4 του ως άνω νόμου και κατά συνέπεια κάθε πράξη, παράλειψη ή ανοχή αντίθετη προς τις διατάξεις του ως άνω νόμου επισύρει τις προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά, καθώς, υποβάλλοντας το κάθε αίτημά του σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτούς Η επιχείρηση Μαϊμάρης Βασίλειος που παρακάτω θα αναφέρεται σαν ¨επιχείρηση¨ ή ¨εταιρεία¨ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.4guys-sport.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και αυτές που θα προστεθούν μελλοντικά υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Ο κάθε επισκέπτης του συγκεκριμένου ιστότοπου έχει την ευθύνη της πρόσβασης σε αυτόν και πιθανά κόστη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον ο χρήστης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλα τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την πρόσβαση και πλοήγηση στις σελίδες του www.4guys-sport.gr .
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία την οποία παρέχει το4guys-sport.gr οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται . Η εγγραφή του σαν μέλος είναι προαιρετική καθώς δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη για την πραγματοποίησης κάποιας παραγγελίας .Το www.4guys-sport.gr παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας κατόπιν εγγραφής τους σαν μέλη. Η πράξη αυτή είναι προαιρετική καθώς οι αγορές από τους χρήστες μπορούν να ολοκληρωθούν και χωρίς την εγγραφή τους σαν μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους . Εάν επιλεγεί από τον χρήστη η διαδικασία της εγγραφής σαν μέλους θα του δοθούν ένα username και ένα password της επιλογής του που θα εγγυάται την αποκλειστική πρόσβαση του ιδίου στην χρήση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή διαγραφής του συγκεκριμένου λογαριασμού εφόσον οι ενέργειες του μέλους δεν συμβαδίζουν με τους όρους που αποδέχθηκε ο χρήστης κατά την εγγραφή του .


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα και επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.Η επιχείρηση δεν ελέγχει τους όρους χρήσης και λειτουργίας καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων τα οποία πιθανόν να παραπέμπουν σύνδεσμοι οι οποίοι υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.4guys-sport.gr . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners στo www.4guys-sport.gr ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE) Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.4guys-sport.gr δεν συνεπάγεται σε κανένα κόστος για τον χρήστη πέραν της τιμολογιακής πολιτικής την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο του κάθε χρήστηΤο www.4guys-sport.gr δίνει τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων μέσω των ειδικώς διαδικτυακών εφαρμογών που διαθέτει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.Η χρήστης με τα πάτημα του κουμπιού ¨Παραγγελία ¨ αναλαμβάνει την υποχρέωση παραλαβής και πληρωμής του προϊόντος με τους όρους τους οποίους περιγράφονται . Η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει στον αγοραστή σε μέγιστο χρονικό όριο 30 ημερών εκτός εάν έχει ζητηθεί από τον χρήστη άλλη ημερομηνία παραλαβής. Η επιχείρηση Μαϊμάρης Βασίλειος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μία αγορά ενός πελάτη εφόσον τον ενημερώσει γραπτώς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνει με εταιρεία της επιλογής της επιχείρησης Μαϊμάρης Βασίλειος και με το κόστος που περιγράφεται αναλυτικά σε ειδική παράγραφο των όρων χρήσης .Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επιχείρηση Μαϊμάρης Βασίλειος είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει το προϊόν ή να προχωρήσει σε επιστροφή του συνολικού ποσού στον χρήστη αγοραστή μετά από ανάλογο αίτημά του . Ο χρήστης/αγοραστής θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία με έξοδα αποστολής της ίδιας . Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογηθεί το προϊόν και να γίνει επιστροφή χρημάτων . Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ελαττωματικό προϊόν αυτό επιστρέφεται στον χρήστη/αγοραστή ο οποίος επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής . Σε κάθε περίπτωση ισχύουν το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη καθώς και όλοι οι όροι χρήσης


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ
Για την αγορά προϊόντος μέσω του www.4guys-sport.gr δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη αλλά η καταχώρηση των στοιχείων του , αλλά δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση το www.4guys-sport.gr εγγυάται την σωστή διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη Επίσης, απαιτείται η επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας με την αποστολή ενημερωτικού e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης κατά τη διάρκεια εγγραφή ή καταχώρησης της παραγγελίας. Γλώσσα επικοινωνίας με τον η Ελληνική ή η Αγγλική. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την επιχείρηση και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του www.4guys-sport.gr με δήλωση του προς την επιχείρηση Μαϊμάρης Βασίλειος η οποία εδρεύει στη Λάρισα, Παλαμιώτη 15.Ο χρήστης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς να αναφέρει τους λόγους . Η ευθύνη και το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον χρήστη. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος μπορεί να αναληφθεί από την επιχείρηση και στη συνέχεια να αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής προς τον πελάτη/χρήστη. Η συγκεκριμένη ενέργεια παρέχεται σαν προαιρετική επιλογή στον χρήστη για την αποφυγή υπερχρέωσης του ιδίου από την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα χρησιμοποιήσει. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον χρήστη/αγοραστή τα χρήματά του εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα την οποία ενημερώθηκε από τον αγοραστή ότι αυτός υπαναχωρεί. Ο αγοραστής με την καταχώρηση την παραγγελίας δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης του www.4guys-sport.gr και ότι είναι ενημερωμένος για το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως αυτό περιγράφεται εδώ. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην αρχική εργοστασιακή του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές ή να έχει γίνει χρήση του. Εάν αποσυσκευάσει το προϊόν δεν θεωρείται ότι έκανε κακή χρήση του προϊόντος. Να σημειωθεί ότι δικαίωμα υπαναχώρησης δε θεμελιώνεται στην περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει την εκτύπωση πάνω στα είδη της αγοράς του προσωπικών επιλογών, σημάτων , λέξεων . Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών με αντίστοιχη επιστροφή των χρημάτων του. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στην περίπτωση που γίνει κακή χρήση και προκληθούν φθορές σε αυτό . Εάν αποσυσκευάσει το προϊόν δεν θεωρείται ότι έκανε κακή χρήση του προϊόντος .

ΤΙΜΗ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – Φ.Π.Α.
Οι δαπάνες μεταφοράς ανέρχονται στο ποσό των 5 Ευρώ για παραγγελίες εντός Ελλάδας και μέχρι του συνολικού ποσού παραγγελίας 80 €, ενώ στη για παραγγελίες πάνω από 80 € το κόστος μεταφοράς είναι δωρεάν . Το παραπάνω κόστος αφορά παραγγελίες λιανικής πώλησης ενώ δύναται να διαφοροποιηθούν στην περίπτωση χονδρικής πώλησης , ομαδικών παραγγελιών στις οποίες παρέχεται ειδική εκπτωτική τιμή, Οι δαπάνες μεταφοράς δύνανται να μεταβληθούν λόγω ειδικών συνθηκών (υπέρβαρο, ογκώδες δέμα, κ.ο.κ.) και οριστικοποιούνται με την έγκριση του πελάτη/χρήστη. Οι τιμές των προϊόντων ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης γίνεται αντίστοιχα επιμερισμός του ΦΠΑ των μεταφορικών ενώ το κόστος υπολογίζεται με βάση τον όγκο και τον βάρος των πωληθέντων ειδών .Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη/χρήστη για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του πριν την οριστικοποίησής της στην ειδική ενότητα ¨Το καλάθι μου¨. Δηλώνεται ότι όλες οι χρεώσεις που αναφέρονται στη ενότητα ¨Το καλάθι μου ¨είναι τελικές χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση εκτός από ειδικές απαιτήσεις που θα γνωστοποιήσει ο πελάτης στα σχόλια της παραγγελίας του ή τηλεφωνικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό (π.χ. τυπώματα, ειδική μεταχείριση του προϊόντος, χρήση διαφορετικής εταιρεία μεταφορών κ.τ.λ.)Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας ο χρήστης/αγοραστής δεν επιβαρύνεται με καμία επιπλέον χρέωση για την συναλλαγή αυτή .

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.4guys-sport.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού

Δωρεάν αποστολές

free shipping

Για παραγγελίες άνω των 80 €
δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής

To 4Guys Sport

Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή μας σε αθλητικά παπούτσια Nike, Adidas, Asics, Reebok, Lotto σε χαμηλές τιμές.

Αγοράστε online φθηνά αθλητικά παπούτσια με έκπτωση

Εurobank


pireos bank2

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
2410 413161

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-21:00

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 15ΤΚ 41335 - Λάρισα